bezradná nebáseň

Ako písať verš, ktorý sa nerýmuje? Veľmi mi to neštimuje Skladať báseň Nevyberať slová, Ale pointa aby bola. Oops, zas tie rýmy! To nevravím o tom, Aké zložité je nevedomému Napísať poému, Básniť o sofii V myšlienkovej dystrofii.