bezradná nebáseň

Ako písať verš, ktorý sa nerýmuje?
Veľmi mi to neštimuje
Skladať báseň
Nevyberať slová,
Ale pointa aby bola.

Oops, zas tie rýmy!
To nevravím o tom,
Aké zložité je nevedomému
Napísať poému,
Básniť o sofii
V myšlienkovej dystrofii.

unripe raspberries near wooden fence