básne

… v durovej stupnici.

Som poét-amatér 🙂 a tieto krátke básničky si píšem len tak, lebo mi prídu na um. Preto prosím, buďte zhovievaví.

erráta

keď dážď kropíhladinu…

Read More
kvety vo vánku
vánok

Príď vánok,Privej slová.Tie…

Read More
hej ty čas!

Hej ty čas!Nemôžeš…

Read More
bublinky

Bublinky v poháriMorzeovkou…

Read More
posledný deň v roku

TónPosledný z tucta -Ako…

Read More
1 2 3 4