sny kaluží

o gumových čižmách
malej slečny
o kružniciach dažďa
čo je nekonečný
a staccatom na hladinu
brnká mokré noty

o lodičke z papiera
v čase
keď umiera
o páre bosých nôh

zakliate v oblakoch
sú sny kaluží…

rain

stretla som báseň

Ukrytá v tráve
Na kraji chodníka.
V rannej hmle
Odvšadiaľ a odnikiaľ.
V štrbavej krivke hôr,
Keď sa vetra dotýka.

Báseň.
Čítal ju On.
So štipkou večnosti

V hlase.

erráta

keď dážď kropí
hladinu jazera
keď do okien pozerá
a kreslí uprášené slzy

keď kvapky smutných viet
tvoria nekonečné kruhy
a nie je nikto druhý
kráčaj

odnikiaľ nikam
mokrou trávou
a možno
s nohami od blata
trochu ostýchavo

príde Erráta

vánok

kvety vo vánku

Príď vánok,
Privej slová.
Tie o láske,
Vdýchnuť chcem znova.

A potom
Ukryté v dychu,
Pošepnú bohu
Modlitbu tichú.

pochabý hvezdár

Povedal raz jeden hvezdár:
Tvoj ľúbostný život sa mi nezdá
Je celý neutešený.
Pozrel som sa hlboko
Do očí Mliečnej dráhy
A nevidím žiadneho
S nálepkou “pravý”.

Tak kúpim rebrík,
Čo siaha do neba
Posuniem hviezdy
Doľava, doprava –
Kam treba.
Podľa slov hvezdára.

ako vtáča

Len zmáčať si nohy
Ticho stáť
Keď zostarnuté leto
V jesenných kalužiach
Tyká si s vetrom.
 
A kdesi v tých mlákach
Kde je má dať a dal
Kde merajú sa činy
Spravodlivou mierou
Kde chýba slovo ‘vinný‘
 
Smrť načmára verdikt.
Znamená koniec
Studeným rajom kráčať?
Tam, kde začína jar
A rodí sa život krehký ako vtáča…

leaves and pavement

hej ty čas!

Hej ty čas!
Nemôžeš hodiť spiatočku?
Alebo obrátku celkom maličkú
A vrátiť sa späť
Aspoň o pár vrások?
Nech vymením staré kosti
Za kopu nových skúseností
A hrsť sviežich lások
.

bezradná nebáseň

Ako písať verš, ktorý sa nerýmuje?
Veľmi mi to neštimuje
Skladať báseň
Nevyberať slová,
Ale pointa aby bola.

Oops, zas tie rýmy!
To nevravím o tom,
Aké zložité je nevedomému
Napísať poému,
Básniť o sofii
V myšlienkovej dystrofii.

unripe raspberries near wooden fence

bublinky

Bublinky v pohári
Morzeovkou píšu,
Že cudnou sa mi byť nedarí,
Keď stúpam na hladinu
A opúšťam ríšu
Zdravého rozumu.
 
Myseľ sa potáca do neba,
Slová sa kníšu
A pikantná chúťka na teba
V tej chvíli
Jediná moja potreba
Viac nehľadá skrýšu.

posledný deň v roku

Tón
Posledný z tucta –
Ako víťaz aj porazený.

Pre a proti,
Neláska aj úcta.
Orchester noty mení.

Dodekafónia starých sľubov.
Da capo al fine
V novom ošatení